Nik Peyman Daran Avae Amin Brand

برند نیک پیمان داران آوای امین

این شرکت در زمینه واردات مواد اولیه تخصصی صنعت غذا فعالیت دارد. با توجه به پیشرفت روزافزون علم و صنعت در جهت رفع نیازهای تولیدکنندگان صنایع غذایی دامنه واردات خود را گسترش داده و هر روز به لیست محصولات کاربردی و بنیادی این شرکت، محصولات نوینی در جهت پیشبرد کیفیت محصول نهایی تولیدی اضافه می‌گردد. اکنون با یاری بخش تخصصی و تکنیکال شرکت و همچنین اعتماد مشتریان شرکت  نیک پیمان داران آوای امین به جایگاه رفیعی در زمینه واردات مواد اولیه غذایی دست یافته و مالک برند سرشناس آی‌میکس در این زمینه است. شرکت نیک پیمان داران آوای امین پل ارتباطی بین صنعت غذایی اروپا و صنعت غذایی داخلی ایجاد کرده است.